مالکیت دامنه


ادرس وب سايتمالکیت دامنه

این ابزار به شما کمک می کند مشخصات مالکیت یک دامنه را مشاهده نمایید. این ابزار مشخصات دامین را با جزییات who is نمایش می دهد

شامل مواردی مانند، name server, ادرس شخص، نام مالک ایمیل مالک ...