ساخت Robots.txt


Default - All Robots are:  
    
Crawl-Delay:
    
نقشه سايت: (اگر نداريد خالي بگذاريد) 
     
موتور جستجو: Google
  Google Image
  Google Mobile
  MSN Search
  Yahoo
  Yahoo MM
  Yahoo Blogs
  Ask/Teoma
  GigaBlast
  DMOZ Checker
  Nutch
  Alexa/Wayback
  Baidu
  Naver
  MSN PicSearch
   
Restricted Directories: The path is relative to root and must contain a trailing slash "/"
 
 
 
 
 
 
   خطوط توليد شده در بالا را کپي و در فايل robots.txt وارد و فايل را در پوشه اصلي سايت (root) قرار دهيد


ساخت Robots.txt

به کمک این ابزار فایل Robots.txt را به صورت دلخواه ایجاد نمایید.

Robots.txt فایلی می باشد که کمک ان می توانید به موتورهای جستجو (گوگل، یاهو... ) نشان دهید که می خواهید  چه مسیرهایی ایندکس و در موتور جستجو ثبت شود. چه مسیرو فایل هایی ایندکس و ثبت نشود و...