رتبه کلمات کلیدی گوگل


ادرس دامنه سايت خود را وارد نماييد :


کلمات کليدي :


تا چه جايگاهي بررسي شود :

 


هر کلمه را در يک خط مجزا وارد نماييد.

به طور مثال:
keyword1
keyword2
keyword3در حال بررسي...

رتبه کلمات کلیدی گوگل

رتبه کلمات کلیدی خود را در گوگل مشاهده کنید

اولین سرویس ایرانی که به شما جایگاه وب سایت خود را در گوگل نمایش می دهد. کلمات کلیدی خود را وارد ، ادرس خود را وارد و ما به شما خواهیم گفت در چه جایگاهی قرار دارید. این سرویس با جستجوی کلمه کلیدی شما در گوگل با ای پی های ایرانی به شما رنک رتبه گوگل سایت شما را نمایش خواهد داد

در ابزارهای خارجی مشابه این جایگاه با ای پی های خارج از کشور چک خواهد شد که در اغلب موارد با رتبه واقعی با ای پی های ایرانی کاملا متفاوت است. 

این سرویس از چندین سرور مختلف در ایران بررسی کرده و جایگاه شما را نمایش خواهد داد

رتبه کلمه شما با جستجوی دستی در بسیاری از موارد با چیزی که واقعا دیگر کاربران مشاهده می کنند متفاوت است چرا که ای پی و کش مروگر شما برای  گوگل معیار خواهد بود به طور مثال کلمه کلیدی "طراحی سایت" ممکن است وب سایت خود را با ای پی و مروگر خودتان در جایگاهای اولیه گوگل مشاهده نمایید در حالی که در واقع در صفحات دیگر گوگل برای دیگر کاربران قابل مشاهده است

به زودی: این امکان را خواهید داشت جایگاه وب سایت خود را در مکان های مختلف و شهرهای مختلف ایران و دیگر کشورها به صورت مجزا مشاهده نمایید.