ارزش سنجی لینک

تا 100 ادرس را مي توانيد وارد نماييد (هر ادرس در يک خط وارد شود)ارزش سنجی لینک

این سرویس به شما کمک می کند ارزش لینک یک سایت را بدانید.

گاهی پیش می آید که می خواهید در یک سایت تبلیغ متنی کنید یا بک لینک خریداری کنید ولی ارزش و هزینه معقول لازم را نمی دانید این سرویس به شما کمک می کند هزینه تقریبی ماهانه لازم را بدست آورید.

لازم به ذکر است این هزینه تقریبی و گاها اشتباه می باشد. ارزش دقیق و صحیح هر لینک گاها نیاز به تحلیل های زیادی، بازارسنجی، رقابت ... دارد.