بهینه سازی تصاویرAdd up to 10 multiple image files
(Size Limit: 2MB per file | Supported Formats: JPEG & PNG)
بهینه سازی تصاویر

ابزاری جهت بهینه سازی و فشرده سازی تصاویر jpg و png

به کمک این ابزار می توانید تصاویر خود را فشرده و کم حجم نمایید. حجم بالای تصاویر باعث کاهش سرعت سایت شما می گردد.این ابزار بدون کاهش کیفیت چشم گیر تصاویر، حجم تصاویر را کاهش می دهد